Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
Studie A
Effekt i andre- og senere linjer 
Bruk av LORVIQUA ved behandling av ALK-positiv avansert NSCLC etter behandling med minst én andregenerasjons ALK-TKI ble undersøkt i studie A, en enkeltarmet fase 1/2 multisenterstudie.

Samlede effektresultater etter tidligere behandling fra studie A1
Scroll left to view table
Effektparameter Èn tidligere ALK-TKIa 
med eller uten tidligere
kjemoterapi (EXP3B) (n=28)
To eller flere ALK-TKIs
med eller uten
tidligere kjemoterapi 

(EXP4–5) (n=111)
Objektiv responsrate (ORR)b 42.9% 39.6%
95% CI 24.5-62.8% 30.5-49.4%
Komplett respons (CR), n 1 2
Partiell respons (PR), n 11 42
Median varighet av respons (DoR) 5.6 måneder 9.9 måneder
95% CI 4.2 måneder-NR 5.7-24.4 måneder
Median progresjonsfri overlevelse (PFS) 5.5 måneder 6.9 måneder
95% CI 2.9-8.2 måneder 5.4-9.5 måneder
Tabell tilpasset fra LORVIQUA SPC.
Data cutoff: 2. Februar 2018.2

Adapted from LORVIQUA SmPC, 2022.
Data cutoff: 2 February 2018.2

Intrakranielle resultater fra studie A etter tidligere behandling med ALK TKIer1,c
Scroll left to view table
Effektparameter Én tidligere ALK-TKIa med
eller uten tidligere kjemoterapi
(EXP3B)
(n=9)
To eller flere tidligere ALK-
TKIs med eller uten tidligere kjemoterapi
(EXP4–5) (n=48)
Objektiv responsrateb 66.7% 52.1%
95% CI 29.9%-92.5% 37.2%-66.7%
CR (n) 2 10
PR (n) 4 15
Median varighet av intrakraniell respons NR 12.4 måneder
95% CI 4.1 måneder-NR 6.0 måneder-NR
Tabell tilpasset fra LORVIQUA SPC.
Data cutoff: 2. Februar 2018.2

Adapted from LORVIQUA SmPC, 2022.
Data cutoff: 2 February 2018.2

Responsrater var tilnærmet lik uavhengig av hvilken 2. generasjons ALK-hemmer som var mottatt tidligere2
Scroll left to view table
Effektparameter Alectinib (n=62) Ceritinib (n=47) Brigatinib (n=8)
ORR 40.3% 40.4% 37.5%
95% CI 28.1%-53.6% 26.4%-55.7% 8.5%-75.5%
Beste respons      
Komplett respons 2 (3.2%) 1 (2.1%) 0
Delvis respons 23 (37.1%) 18 (38.3%) 3 (37.5%)
Stabil sykdom 21 (33.9%) 18 (38.3%) 1 (12.5%)
Progressiv sykdom 12 (19.4%) 7 (14.9 %) 3 (37.5%)
Ikke målbar / ubestemmelig 4 (6.5%) 3 (6.4%) 1 (12.5%)
Median PFSd 5.5 måneder 6.9 måneder 2.8 måneder
95% CI 4.1-7.1 måneder 5.5-11.1 måneder 1.4 måneder-NE
References:Tabell tilpasset av Pfizer fra Felip E et al.
Data cutoff: 2. Februar 2018.2
a Alectinib, brigatinib, eller ceritinib.1
b iht. ICR.1
c Hos pasienter med minst én målbar hjernemetastase ved baseline
.1
d Kaplan-Meier estimat.2
ALK=anaplastisk lymphom kinase; CNS=sentralnervesystemet; EXP=expansion cohort; ICR=independent central review / uavhengig evalueringskomitè; NR=ikke nådd; TKI=tyrosin kinase inhibitor; NE=ikke estimerbar.

Adapted from Besse B, et al. ASCO 2018.
Data cutoff: 2 February 2018.2

aAlectinib, brigatinib, or ceritinib.1

bPer ICR.1

cIn patients with at least one measurable brain metastasis at baseline.1

dKaplan-Meier estimate.2

eEstimates for progression-free survival duration of response and duration of IC response are not calculated due to the small number of patients who received brigatinib as the last second-generation ALK TKI before lorlatinib.2

ALK=anaplastic lymphoma kinase; CNS=central nervous system; CR=complete response; CT=chemotherapy; 
DoR=duration of response; EXP=expansion cohort; ICR=independent central review; NC=not calculated; NR=not reached; ORR=objective response rate; PFS=progression-free survival; PR=partial response; TKI=tyrosine kinase inhibitor.

Referanser:LORVIQUA SPCFelip E et al. Intracranial and extracranial efficacy of lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer previously treated with second-generation ALK TKIs  Annals of Oncology 2021 Feb 24 
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023
Effekt
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil
Loading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei