Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
Effekt som førstelinjebehandlingSignifikant bedre progresjonsfri overlevelse med LORVIQUA vs crizotinib1,2 Progresjonsfri overlevelse (PFS) vurdert av BICR (ITT populasjonen, N=296)1,2

Figur tilpasset av Pfizer fra Shaw et al. N Engl J Med 2020;383:2018-2029
Data cutoff: 20. Mars 2020.2

  • Patienter som mottok LORVIQUA hadde lengre PFS enn de som mottok crizotinib, uavhengig av baseline karakteristika1,2
  • OS data var ikke modne ved data cutoff2
Progresjonsfri overlevelse (vurdert av BICR) subgruppeanalyse3

Data cutoff: 20. Mars 2020.2
Tilpasset av Pfizer fra: Supplement to Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029. 

Denne tabellen viser resultater fra en subgruppeanalyse fra CROWN studien.
Små pasientpopulasjoner kan være en begrensning ved subgruppeanalyser. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet og ikke som endelige effektresultater for den enkelte subgruppe.

Bedret tumorrespons med LORVIQUA vs crizotinib1,2 ORR (ITT populasjonen, N=296)a

aDefinert som bekreftet komplett eller delvis respons vurdert av BICR.1,2 
Data cutoff: 20. Mars 2020.2

  • Median DoR: Ikke estimerbar (95% Cl, NE-NE) med LORVIQUA vs 11 måneder (95% Cl, 9-13) med crizotinib1
  • Responsvarighet ≥12 måneder: 70% med LORVIQUA vs 27% med crizotinib2
BICR=uavhengig blindet evalueringskomitè; CNS=sentralnervesystemet; DoR=varighet av respons; ECOG PS=Eastern Cooperative Oncology Group performance status; HR=hazard ratio; ITT=intention to treat; NE=ikke målbar; ORR=objektiv responsrate; OS=total overlevelse; PFS=progresjonsfri overlevelse.ReferencesReferanser:LORVIQUA SPCShaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer [supplementary appendix]. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023
Effekt First-line LORVIQUA Case Study Video

Todd Bauer, MD, presents a case study of a patient with ALK+ NSCLC receiving LORVIQUA in the first-line setting.

Go to video Loading

PP-LOR-GLB-0023

Lorviqua (lorlatinib) webinar med Dr. Bauer

Dr. Todd Bauer gjennomgår de siste oppdaterte effektdatatene fra 1. linje-studien for Lorviqua, CROWN.

Se videoLoading
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei