Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
CROWN-studien - Intrakraniell objektiv responsrate vurdert av BICR1,2Patienter med målbare hjernemetastaser ved baseline1,2  Bekreftet CNS respons (N=30)a,b

aIntrakraniell respons ble vurdert av en uavhengig komitè som benyttet modifisert RECIST, version 1.12
bPasienter med målbare hjernemetastaser ved baseline.2
Data cutoff: 20 Mars 2020.2

  • Median IC-DoR: Ikke målbar (95% Cl, NE-NE) med LORVIQUA vs 10 måneder (95% Cl, 9-11) med crizotinib1
96% av pasienter behandlet med LORVIQUA var progresjonsfrie i CNS 1 år etter oppstart med behandling2  Overlevelse uten intrakraniell progresjon etter 12 måneder
(ITT populasjonen, N=296)2
ReferencesBICR=blindet uavhengig evalueringskomtè; CNS=sentralnervesystemet; HR=hazard ratio; IC-DoR=varighet av intrakraniell respons; IC-ORR=intrakraniell objektiv responsrate; ITT=intention to treat.ReferencesReferanser:LORVIQUA SPCShaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023
Effekt
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil
Lorviqua (lorlatinib) webinar med Dr. Bauer

Dr. Todd Bauer gjennomgår de siste oppdaterte effektdatatene fra 1. linje-studien for Lorviqua, CROWN.

Se videoLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei