Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
CROWN studien - effektresultater i CNS etter 36 måneders oppfølging1Oppfølgende analyse*Forsinket tid til progresjon i CNS hos nesten alle pasienter behandlet med LORVIQUA1,†
  • Etter 36 måneder oppfølging var 92% av pasientene på LORVIQUA og 38% av pasientene på krizotinib uten progresjon i CNS1
Tid til intrakraniell progresjon vurdert av BICR etter 24 og 36 måneder*
(ITT populasjonen, n=296)1

Figur tilpasset av Pfizer fra Solomon B. et al
Data cutoff: 20. September 2021.1

Lengre tid til progresjon i CNS uavhengig om pasientene hadde hjernemetastaser ved baseline eller ikke1,†

Med hjernemetastaser

  • Etter 36 måneder oppfølging var 73% av pasientene på LORVIQUA og ingen pasienter på krizotinib uten progresjon i CNS, Hazard ratio 0.10 (95% KI, 0.04–0.27)
Tid til intrakraniell progresjon vurdert av BICR etter 24 og 36 måneder*
Pasienter med hjernemetastaser ved inklusjon (n=76)1

Figur tilpasset av Pfizer fra Solomon B. et al
Data cutoff: 20. September 2021.1

Uten hjernemetastaser

  • Etter 36 måneder oppfølging var 99% av pasientene på LORVIQUA og 50% av pasientene på krizotinib uten progresjon i CNS1
  • Kun 1 av 112 pasienter på LORVIQUA i denne populasjonen progredierte i CNS, noe som tyder på god CNS beskyttelse
Tid til intrakraniell progresjon vurdert av BICR etter 24 og 36 måneder
Pasienter uten hjernemetastaser ved inklusjon (n=220)

Figur tilpasset av Pfizer fra Solomon B. et al
Data cutoff: 20. September 2021.1

Effekt i CNS hos pasienter med målbare hjernemetastaser ved baseline (N=31)1 Intrakraniell ORR (N=31)a

Figur tilpasset av Pfizer fra Solomon B. et al

Bekreftet intrakraniell ORR:
Lorviqua: 15, 83% (CI: 59-96)
Crizotinib: 3, 23% (CI: 5-54)

aIntrakraniell respons ble vurdert av en uavhengig komitè ved hjelp av en modifisert versjon av RECIST, version 1.1.2
Data cutoff: 20. September 2021.1

  • Median IC-DoR: Ikke nådd (95% Cl, NR-NR) med LORVIQUA vs 10 måneder (95% Cl, 9-11) med crizotinib1
*Ved primæranalysen fra CROWN studien ble median PFS nådd for krizotinib men ikke for LORVIQUA. En ikke planlagt oppfølgingsanalyse for å bekrefte den relative effektforskjellen mellom studiearmene ble dermed utført. Median oppfølgingstid ved denne analysen var 37 måneder for pasienter på LORVIQUA og 29 måneder for pasienter på XALKORI.Unplanned analysis; no formal hypothesis testing was performed given that the PFS endpoint was previously met in the CROWN trial primary analysis; results are presented descriptively since the Type I error was already spent at the primary analysis.BICR=blindet uavhengig evalueringsskomité; CNS=sentralnervesystemet; HR=hazard ratio; IC-DoR=varighet av intrakraniell  respons; IC-ORR=intrakraniell objektiv responsrate; ITT=intention to treat; RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumours; CI=konfidensintervallReferanser:Solomon BJ, Bauer TM, Mok TSK et al. Efficacy and safety of first-line lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced, ALK-positive non-small-cell lung cancer: updated analysis of data from the phase 3, randomised, open-label CROWN study. Lancet Respir Med. Published online 16.12.2022. DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00437-4. Accessed 02.01.2023Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
EffektLorviqua (lorlatinib) webinar med Dr. Bauer

Dr. Todd Bauer gjennomgår de siste oppdaterte effektdatatene fra 1. linje-studien for Lorviqua, CROWN.

Se videoLoading
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LOVIQUA sin sikkerhetsprofilLoading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei