Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
CROWN studien - effektresultater i 1.linje etter 36 måneders oppfølging*Ny oppfølgende analyse*64% av pasientene var progresjonsfrie 3 år etter oppstart med LORVIQUA1
 • Median progresjonsfri overlevelse var ikke nådd etter 3 år i LORVIQUA-armen1
Progresjonsfri overlevelse (PFS) vurdert av BICR etter 24 og 36 måneder
(ITT populasjonen, N=296)1

Data cutoff: 20. September 2021.1

 • 73% reduksjon i risiko for progresjon eller død med LOVIQUA vs krizotinib (HR, 0.27; 95% Cl, 0.18-0.39), vurdert av en blindet uavhengig evalueringskomitè (BICR)


   
Pasienter både med og uten hjernemetastaser ved inklusjon opplevde bedret progresjonsfri overlevelse med LORVIQUA1,†Progresjonsfri overlevelse (PFS) etter 24 og 36 måneder vurdert av BICR hos pasienter med hjernemetastaser ved inklusjon (N=76)1

Data cutoff: 20. September 2021.1

 • 79% reduksjon i risiko for progresjon eller død med LOVIQUA vs krizotinib (HR, 0.21; 95% Cl, 0.10-0.44), vurdert av en blindet uavhengig evalueringskomitè (BICR)


   
Progresjonsfri overlevelse (PFS) etter 24 og 36 måneder vurdert av BICR hos pasienter uten hjernemetastaser ved inklusjon (N=220)1

Data cutoff: 20. September 2021.1

 • 71% reduksjon i risiko for progresjon eller død med LOVIQUA vs krizotinib (HR, 0.29; 95% Cl, 0.19-0.44), vurdert av en blindet uavhengig evalueringskomitè (BICR)1 


   
Økt responsrate med LORVIQUA vs crizotinib1,† ORR (ITT populasjonen, N=296)a

Bekreftet ORR:
Lorviqua: 115 av 149, 77% (CI: 70-84)
Crizotinib: 86 av 147, 59 % (CI: 50-67)

aDefinert som bekreftet komplett- eller partiell respons evaluert av BICR.2,3
Data cutoff: 20. September 2021.1

 • Median DoR: Ikke nådd (95% Cl, NR-NR) med LORVIQUA vs 9.6 måneder (95% Cl, 9.0-12.9) med crizotinib1
References*Ved primæranalysen fra CROWN studien ble median PFS nådd for krizotinib men ikke for LORVIQUA. En ikke planlagt oppfølgingsanalyse for å bekrefte den relative effektforskjellen mellom studiearmene ble dermed utført.
Median oppfølgingstid ved denne analysen var 36,7 måneder for pasienter på LORVIQUA og 29,3 måneder for pasienter på krizotinib..
Unplanned analysis; no formal hypothesis testing was performed given that the PFS endpoint was previously met in the CROWN trial primary analysis; results are presented descriptively since the Type I error was already spent at the primary analysis.BICR=blindet uavhengig evalueringskomitè; DoR=varighet av respons; HR=hazard ratio; ITT=intention to treat; NR=ikke nådd; ORR=objektiv responsrate; PFS=progresjonsfri overlevelse; RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumours; CI=konfidensintervall
Referanser:Solomon BJ, Bauer TM, Mok TSK et al. Efficacy and safety of first-line lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced, ALK-positive non-small-cell lung cancer: updated analysis of data from the phase 3, randomised, open-label CROWN study. Lancet Respir Med.LORVIQUA SPCShaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023
Effekt▼Lorviqua (lorlatinib) webinar med Dr. Bauer

Dr. Todd Bauer gjennomgår de siste oppdaterte effektdatatene fra 1. linje-studien for Lorviqua, CROWN.

Se videoLoading
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei