Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
ATTR-CMATTR-CMOm ATTR-CMSykdomsmekanismeVilltype ATTR-CMArvelig ATTR-CMMistenk ATTR-CMStill sikker diagnoseEkkoAkademietMånedens ekko
EkspertintervjuForedragReferat og artikler
BehandlingOpplæringsmateriellMateriellVideoer

Meny

Lukk

Arvelig ATTR-CM (hATTR-CM) hATTR-CM forårsakes av en mutasjon i TTR-genet1 

Vil du ha informasjon om villtype ATTR-CM? Les mer

hATTR-CM er arvet i et autosomalt dominant mønster, noe som betyr at bare 1 berørt forelder er nødvendig for å overføre mutasjonen.2 De vanligste mutasjonene for hjertefenotypen finnes hos pasienter av afroamerikansk  (Val122Ile), irsk (Thr60Ala), italiensk (Ile68Leu) og dansk (Leu111Met) avstamning.3
I Norge er arvelig ATTR-CM sjelden blant etniske nordmenn. Høsten 2022 ble det publisert en beskrivelse av det første kjente tilfellet av arvelig ATTR-CM hos en etnisk norsk 64 år gammel mann. Dette var forårsaket av en nyoppdaget mutasjon, E54A i transtyretin genet.4

Bærere av TTR-mutasjoner vil ikke nødvendigvis utvikle kliniske tegn og symptomer på sykdommen.5

Omtrent 75% av pasienter med hATTR-CM kan ha kardial affeksjon.3

Karpaltunnelsyndrom er vanlig og kan ofte være det første tegnet hos mer enn 30 % av hATTR-CM pasienter. Kardiomyopati følger etter hvert som sykdommen progredierer.6

Penetransdata har vist stor heterogenitet avhengig av fenotype, genotype og miljøfaktorer.7

hATTR-CM pasientpopulasjonHvem er i risikogruppen?
 • Menn og kvinner8
 • Alder ved symptomdebut varierer avhengig av mutasjon, men kan oppstå så tidlig som 30 - 40 år (Val30Met, Leu111Met), eller 50 - 60 år (Val122Ile, Val30Met, Thr60Ala), og 55 år (Ile68Leu)9-11
Vanlige funn ved hATTR-CM
 • Hjertesvikt12
 • Perifer dysfunksjon (f.eks, perifer sensorisk dysfunksjon, perifer nevropati)12
 • Autonom dysfunksjon (f.eks, autonom nevropati, gastrointestinale symptomer, uforklart vekttap, ortostatisk hypotensjon, erektil dysfunksjon)12,14
 • Tidligere bilateral karpaltunnelsyndrom12,13
Tidlig diagnose er avgjørende

Fremskreden hATTR-CM hos ubehandlede pasienter var forbundet med rask progresjon, alvorlige hjertekomplikasjoner og økt dødelighet – uansett fenotype.8,12,15

Prognose

 • Ubehandlet har pasienter en median overlevelse  på ~2 til 3,5 år etter at diagnosen ATTR-CM er stilt12

Det er viktig å avdekke hjerteaffeksjon tidlig ved arvelig amyloidose16

 • Økte serumnivåer av NT-proBNP kan avsløre hjerteaffeksjon
NT-proBNP, N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid. Den genetiske risikoen ved  hATTR-CM

Diagnosen hATTR-CM bør følges av genetisk veiledning og gentesting av slektninger.11

En systematisk tilnæring kan bidra til at diagnosen stilles ved første påvisbare tegn eller symptom11:

 • Tidlig påvisning av ATTR-CM er viktig for å starte behandling i tide
 • Gentesting brukes for å oppdage en mutasjon i TTR-genet og bekrefte diagnosen hATTR-CM
 • Genetisk veiledning og testing kan være spesielt nyttig for risikoutsatte slektninger til en indekspasient

Når gentesting av slektninger vurderes bør følgende hensyn tas11:

 • Type mutasjon
 • Mutasjonens penetrans
 • Sykdommens alvorlighet hos indekspasienten samt pasientens alder ved sykdomsdebut
Mistenk ATTR-CM > LoadingReferanser:Benson MD, Buxbaum JN, Eisenberg DS, et al. Amyloid nomenclature 2018: recommendations by the International Society of Amyloidosis (ISA) nomenclature committee. Amyloid. 2018;25(4):215-219. doi:10.1080/13506129.2018.1549825 Sekijima Y. Hereditary Transthyretin Amyloidosis. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al, eds. GeneReviews [Internet]. Seattle, WA: University of Washington; 1993-2022. Rapezzi C, Quarta CC, Obici L, et al. Disease profile and differential diagnosis of hereditary transthyretin-related amyloidosis with exclusively cardiac phenotype: an Italian perspective. Eur Heart J. 2013;34(7):520-528. doi:10.1093/eurheartj/ehs123 Lyng CS, Gude, E, Hodt, A et al. First Norwegian case of hereditary ATTR amyloidosis with a novel transthyretin variant. Scand Card J. 2023;57(1) doi.org/10.1080/14017431.2023.2174269Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31. doi:10.1186/1750-1172-8-31Kapoor M, Rossor AM, Laura M, Reilly MM. Clinical presentation, diagnosis, and treatment of TTR amyloidosis. J Neuromuscl Dis. 2019;6(2):189-199. doi:10.3233/JND-180371 Lahuerta Pueyo C, Aibar Arregui MÁ, Gracia Gutierrez A, Bueno Juana E, Menao Guillén S. Estimating the prevalence of allelic variants in the transthyretin gene by analysing large-scale sequencing data. Eur J Hum Genet. 2019;27(5):783-791. doi:10.1038/s41431-019-0337-1Maurer MS, Hanna M, Grogan M, et al. Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol. 2016;68(2):161-172. doi:10.1016/j.jacc.2016.03.596Rapezzi C, Quarta CC, Riva L, et al. Transthyretin-related amyloidoses and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7):398-408. doi:10.1038/nrcardio.2010.67 Adams D, Koike H, Slama M, Coelho T. Hereditary transthyretin amyloidosis: a model of medical progress for a fatal disease. Nat Rev Neurol. 2019;15(7):387-404. doi:10.1038/s41582-019-0210-4 Conceição I, Damy T, Romero M, et al. Early diagnosis of ATTR amyloidosis through targeted follow-up of identified carriers of TTR gene mutations. Amyloid. 2019;26(1):3-9. doi:10.1080/13506129.2018.1556156 Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024438 Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.010 Coelho T, Maurer MS, Suhr OB. THAOS-The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey: initial report on clinical manifestations in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloidosis. Curr Med Res Opin. 2013;29(1):63-76. doi:10.1185/03007995.2012.754348Conceição I, Coelho T, Rapezzi C, et al. Assessment of patients with hereditary transthyretin amyloidosis–understanding the impact of management and disease progression. Amyloid. 2019;26(3):103-111. doi:10.1080/13506129.2019.1627312 Gillmore JD, Damy T, Fontana M, et al. A new staging system for cardiac transthyretin amyloidosis. Eur Heart J. 2018;39(30):2799-2806. doi:10.1093/eurheartj/ehx589 
ATTR-CM Hva er ATTR-CM?

Meld deg på nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert om ATTR-CM

Påmelding Loading
PP-VYN-NOR-0591 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei