Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Fragmin

Den antitrombotiske effekten av dalteparinnatrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).

Vi har laget en kort og enkel demonstrasjonsfilm som viser hvordan man utfører riktig injeksjonsteknikk av Fragmin.
 

Fragmin injeksjonsteknikkLes mer om FragminLoading

Film: PP-FRA-NOR-0274

Aktuelle sider:Dosering av Fragmin

Les mer om de forskjellige doseringene av Fragmin her

Les mer
Omregning av Fragmin

Det er i mange tilfeller nødvendig å kunne regne om fra total i engangssprøytene (IU) til antall IU per ml.

Les mer
Hvordan virker Fragmin

Se animasjon om hvordan Fragmin virker

Les mer og se video

Viktig sikkerhetsinformasjon Fragmin:

Dalteparinnatrium

Lavmolekylært heparin                                                                                                                                                                     ATC-nr.: B01A B04 

INDIKASJONER 

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. Behandling av symptomatiskVTE hos barn ≥1 måned. 

DOSERING 

Tromboseprofylakse ved kirurgi: Generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjon og deretter 2500 IU s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller mer. Kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IU s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IU s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller mer. Alternativt 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjon og 2500 IU s.c. 8-12 timer senere. Påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen. For utfyllende informasjon om dosering, se Felleskatalogtekst. 

KONTRAINDIKASJON

Fragmin er kontraindisert ved akutt ulcus, hjerneblødning, andre aktive blødninger, alvorlige koagulasjonsforstyrrelser, samt ved akutt/subakutt septisk endokarditt eller skader og operasjoner i CNS, øyet og øret. 

FORSIKTIGHETSREGLER

Særskilt oppmerksomhet kreves ved antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi. Forsiktighet i forbindelse med trombocytopeni og blodplate-funksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv- eller diabetes retinopati, og ved tilstander som kan medføre forhøyet blødningsrisiko. 

BIVIRKINGER 

Vanligste bivirkninger er blødninger, subkutan hematom og smerte ved injeksjonsstedet, mild trombocytopeni og forbigående, mild til moderat levertransaminaseøkning.
 
Reseptgruppe C

For informasjon om pakninger, priser og refusjon, se her.
 

Referanse:Fragmin SPC
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei