Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Fragmin indikasjon

Fragmin har følgende indikasjoner:

  • Tromboseprofylakse ved kirurgi
  • Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi
  • Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert
  • Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon
  • Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokard infarkt uten Q-takk
  • Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner
  • Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft
  • Behandling av symptomatisk venøs tromboembolisme (VTE) hos pediatriske pasienter fra og med 1 måned
Hvordan virker Fragmin?

Se video under hvordan Fragmin binder seg til antitrombin og dette komplekset, via aktivering av koagulasjonsfaktorer, akselerer hemmingen av Faktor Xa og trombin.

Video: PP-FRA-NOR-0199

Referanse:Fragmin SPC
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024
Om Fragmin Fragmin injeksjonsteknikk 

Se en video om hvordan man injiserer Fragmin

Les mer og se video

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei