Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Fragmin

Fragmin må ikke administreres intramuskulært. Fragmin skal ikke brukes ved:

 • akutt gastroduodenal ulcus
 • hjerneblødning
 • andre aktive blødninger
 • alvorlige koagulasjonsforstyrrelser


Fragmin er også kontraindisert ved:

 • akutt / subakutt septisk endokarditt
 • skader og operasjoner i CNS, øyet og øret


Risiko for at antikoagulerte pasienter utvikler spinalt eller epiduralt hematom. Det kreves særskilt oppmerksomhet ved antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi.

Sikkerhet og effekt ved bruk av Fragmin i forebygging av klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer er ikke bestemt.

Forsiktighet anbefales i forbindelse med:

 • trombocytopeni og blodplatefunksjonsforstyrrelser
 • alvorlig lever- og nyreinsuffisiens
 • ukontrollert hypertensjon
 • hypertensiv- eller diabetes retinopati
 • ved høydosebehandling hos nyopererte pasienter
 • andre tilstander som medfører mistanke om forhøyet blødningsrisiko


Antall trombocytter bør bestemmes før behandlingsstart og jevnlig under behandlingen.

Eldre pasienter (særlig ≥ 80 år) kan ha økt risiko for komplikasjoner med blødninger og bør overvåkes nøye.

Generell kontroll av antikoagulerende effekt ikke nødvendig, men bør vurderes hos barn, pasienter med nyresvikt, hos veldig tynne eller overvektige, gravide og ved økt risiko for blødning eller retrombose.

Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, kan øke antikoagulerende effekten av Fragmin.

For eksempel:

 • blodplatehemmere, NSAIDs
 • GP IIb/IIIa-hemmere
 • vitamin K-antagonister
 • trombolytiske legemidler og dekstran


De vanligste bivirkninger er blødninger, mild trombocytopeni (Type I) og forbigående, mild til moderat levertransaminaseøkning.

Se Fragmin preparatomtale for fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger for Fragmin.

 

Se video som viser Fragmin injeksjonsteknikk. 

Referanse:Fragmin SPC
Bivirkninger og sikkerhetsinformasjon Fragmin dosering

Les mer om de forskjellige doseringenen av Fragmin

Les mer
Omregning av Fragmin

Det er i mange tilfeller nødvendig å kunne regne om fra total i engangssprøyte (IU) til antall IU pr ml.

Les mer
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei