Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Bivirkninger ved bruk av Fragmin

Ca. 3 % av profylaksebehandlede pasientene rapporterte bivirkninger. 
Rapporterte bivirkninger som mulig kan assosieres med dalteparin er listet opp i følgende tabell etter systemorganklasse og frekvensgruppe: Vanlige (≥1/100, <1/10), mindre vanlige (≥1/1000, <1/100), sjeldne (≥1/10 000).


 

Systemorganklasse Frekvens Bivirkninger
Sykdommer i blod og lymfatiske organer Vanlige Mild trombocytopeni (Type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingsperioden
Ikke kjente* Immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni (type II, med eller uten ledsagende trombotiske komplikasjoner) 
Forstyrrelser i immunsystemet Mindre vanlige Overfølsomhet
Ikke kjente* Anafylaktiske reaksjoner
Nevrologiske sykdommer Ikke kjente* Intrakranielle blødninger er rapportert, noen med dødelig utgang
Karsykdommer Vanlige Blødninger
Gastrointestinale sykdommer Ikke kjente* Retroperitoneale blødninger er rapportert, noen med dødelig utgang
Sykdommer i lever og galleveier Vanlige Forbigående, mild til moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT)
Hud- og underhudssykdommer Sjeldne     Hudnekroser, forbigående alopeci
Ikke kjente* Utslett
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet  Vanlige Subkutan hematom ved injeksjonsstedet. Smerte ved injeksjonsstedet
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer Ikke kjent* Spinalt eller epiduralt hematom

* (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data) 

Risiko for blødning avhenger av dose. De fleste blødningene er milde. Alvorlige blødninger er rapportert, noen tilfeller med fatal utgang. 

Produkter med heparin kan forårsake hypoaldosteronisme som igjen kan føre til økt kalium i plasma. I sjeldne tilfeller kan klinisk signifikant hyperkalemi oppstå delvis hos pasienter med kronisk nyresvikt eller diabetes mellitus (se pkt. 4.4 i preparatomtalen). 

Langtidsbehandling med heparin har blitt assosiert med en risiko for osteoperose. Selv om dette ikke er blitt observert med dalteparin, kan risiko for osteoperose ikke utelukkes. 

 

Pediatrisk populasjon

Frekvens, type og alvorlighet av bivirkninger hos barn er forventet å være de samme som hos voksne. Sikkerhet ved langtidsbruk av dalteparin er ikke fastslått.

Referanse:Fragmin SPC
Bivirkninger og sikkerhetsinformasjon Fragmin dosering

Les mer om de forskjellige doseringene av Fragmin her

Les mer
Omregning av Fragmin 

Det er i mange tilfeller nødvendig å kunne regne om fra total i engangssprøyte (IU) til antall IU pr ml.

Les mer
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei