Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Pakninger, priser og refusjon

Pris og pakning

Fragmin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
R.gr.  Pris (kr)    
2 500 IU anti-Xa 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte (12 500 IU anti-Xa/ml))
420471
c 341,80
25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte (12 500 IU anti-Xa/ml))
001004
c 800,10
5000 IU anti-Xa 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
420497
c 523,30
25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
001029
c 1256,40
7 500 IU anti-Xa 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
399733
c 803,40
10 000 IU anti-Xa 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
447110
c 511,60
12 500 IU anti-Xa 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
447136
c 619,60
15 000 IU anti-Xa 5 × 0,6 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
447151
c 729,60
18 000 IU anti-Xa 5 × 0,72 ml (ferdigfylt sprøyte (25 000 IU anti-Xa/ml))
447052
c 858,20


Fragmin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass:

Styrke Pakning
Varenr.
R.gr. Pris (kr)
10 000 IU anti-
Xa/ml
10 ml (hettegl., 100 000 IU anti-Xa)
526616
c 925,70
 

Refusjon

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft.

Refusjonskode:
ICPC   Vilkårnr.
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136
-51 Organtransplantasjon 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
B83 Koagulasjonsdefekt INA 136
B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert -
K74 Angina pectoris ustabi -
K75 Akutt hjerteinfarkt -
K93 Lungeemboli -
K94 Dyp venetrombose -
U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse -
 
ICD   Vilkårnr.
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser  
D68.9 Uspesifiserte koagulasjonsforstyrrelser 136
120.0 Ustabil angina -
121 Akutt hjerteinfarkt -
122 Påfølgende hjerteinfarkt -
126 Lungeemboli -
180 Flebitt og tromboflebitt -
182 Annen emboli og trombose i vener -
Z94 Status etter transplantert organ og vev 136
Z99.2 Avhengighet av nyredialyse -

Vilkår:
136    Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Om Fragmin Tabell for omregning av Fragmin

Her kan du laste ned omregningstabell for Fragmin

last ned
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei