Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Hva slags pasienter ble inkludert i PALOMA-3? 

PALOMA-3 inkluderte en bred pasientpopulasjon, inkludert 21% som var pre-/peri-menopausale og 21% som ikke hadde mottatt tidligere behandling for metastatisk sykdom (førstelinje)1

PALOMA-3 pasienter: Baselinekarakteristika1
Scroll left to view table
​​​​​​​
Adapted from Cristofanilli M, et al. 2016.1
Data cut-off date: March 16, 2015. Data are number (%), unless otherwise specified. Because of rounding, some percentages do not total 100% when summed.
Per protocol, visceral refers to lung, liver, brain, pleural, and peritoneal involvement, and was a study stratification factor.
Data were unavailable for one patient in the ITT fulvestrant + placebo group.DFI was defined as time from diagnosis of primary breast cancer to first relapse in patients who received adjuvant therapy. Data for DFI were available only for patients who were initially diagnosed with early breast cancer and then experienced disease relapse; percentages are calculated on the basis of available data.1
Patients did not receive chemotherapy in the context of metastatic disease.1 
Previous sensitivity to ET was based on randomisation.1 
For classification of receptor status (≥ median of distribution, < median of distribution) the H-score was used. The median was calculated on the basis of the number of patients who were tested by the central laboratory (250 patients in the fulvestrant plus palbociclib group and 130 patients in the fulvestrant plus placebo group).1
Les mer PALOMA-2

PALOMA-2 pasienter: Baselinelarakteristika

Les mer
DFI = sykdomsfritt intervall; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; ET = endokrin behandling; FUL = fulvestrant; 
HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; IQR = variasjonsbredde i kvartiler (interquartile range); ITT = intention to treat; mBC = metastatisk brystkreft; n = antall pasienter; PLA = placebo; SD = standardavvik.
Referanser:Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-3

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei