Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA-3 tumorkontroll

I PALOMA-3 ga IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant forbedret tumorrespons hos
pre-/peri- og postmenopausale kvinner

IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant forbedret tumorresponsrater vs. placebo + fulvestrant i førstelinje og senere linjer, inkludert hos pasienter med viscerale metastaser1,2

PALOMA-3 tumorrespons1

Hos pasienter med tidligere resistens mot endokrin behandling (ET), og viscerale metastaser, var ORR* 28% for IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant (n=200) vs. 6.7% med placebo + fulvestrant (n=104)2

Tilpasset fra IBRANCE SmPC.1Data cut-off dato: October 23, 2015.Definert som bekreftet komplett respons eller partiell respons.3 Definert som bekreftet komplett respons eller partiell respons eller stabil sykdom i ≥24 uker.3
Les mer PALOMA-2

PALOMA-2 tumorrespons

Les mer
CBR = clinical benefit rate; FUL = fulvestrant; ITT = intention-to-treat; n = antall pasienter; ORR = objektiv responsrate;
PLA = placebo; SmPC = preparatomtale.
References:IBRANCE preparatomtale.Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-3 IBRANCE i klinisk praksis (real-world setting)

Les mer om effekten av IBRANCE i kobimasjonsbehandling i klinisk praksis (real-world setting) 

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei