Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA-3 progresjonsfri overlevelse

I PALOMA-3 ga IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant i førstelinje eller senere linjer doblet mPFS vs. placebo + fulvestrant i pasienter med progresjon på/etter ET*1,2

PALOMA-3 PFS* Kaplan-Meierkurve1,2

I en 2:1 randomisert, dobbeltblind, fase 3-studie i kvinner med HR+/HER2- mBC hvis sykdom hadde progrediert etter ET (N=521)2

Tiplasset fra Cristofanilli M, et al. 20162 og IBRANCE SmPC.1​​​​​​Evaluatert i henhold til RECIST Version1.1.2Data cut-off dato: Mars 16, 2015.Oppdatert ikke-prespesifisert analyse. Data cut-off dato: Oktober 23, 2015.Forbedring i PFS ble sett på tvers av en bred pasientpopulasjon 

IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant reduserte risiko for sykdomsprogresjon vs placebo+fulvestrant i flere predefinerte pasientsubgrupper2,3

Subgrupper inkluderte: 
  • Pre-/perimenopausale kvinner
  • Eldre pasienter (≥65 år)
  • Pasienter med viscerale metastaser
PALOMA-3 PFS Subgruppeanalyser2,3 Last ned tabell  Adapted from IBRANCE EPAR Public assessment report.3
Data cut-off: 23 October 2015.
*Visceral metastasis was defined as lung, liver, brain, pleural, or peritoneal involvement.
Sensitivity to prior hormonal therapy is defined as either a) documented clinical benefit (i.e. complete response, partial response or stable disease ≥24 weeks) to at least 1 prior hormonal therapy in the metastatic setting or b) at least 24 months of adjuvant hormonal therapy prior to recurrence.3 Disease-free interval is time from diagnosis of primary breast cancer to first relapse in patients who received adjuvant therapy.3 Aromatase inhibitor = anastrazole, letrozole or exemestane. 
Anti-estrogen = tamoxifen, tamoxifen citrate, toremifene, or toremifene citrate. 
Other = neither an aromatase inhibitor nor an anti-estrogen.
*Evaluatert i henhold til RECIST Version 1.1.¹Les mer PALOMA-2

PALOMA-2 progresjonsfri overlevelse

Les mer
Cl = konfidensintervall; ECOG = Eastern Oncology Cooperative Group; ET= endokrin behandling; FUL = fulvestrant; HR = hazard ratio; ITT = intention to treat; HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; mBC = metastatisk brystkreft; mPFS = median progresjonsfri overlevelse; n = antall pasienter; PFS = progresjonsfri overlevelse; PLA = placebo; RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; SmPC = preparatomtale.References:IBRANCE preparatomtale (SPC). Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
IBRANCE EPAR Public assessment report. 25 Nov 2016. 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-3 IBRANCE i klinisk praksis (real-world setting)Les mer om effekten av IBRANCE i kombinasjonsbehandling i klinisk praksis (real world setting)  Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei