Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo

Hva var hovedtrekkene
i PALOMA-3 studien?

PALOMA-3 var en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, fase III-studie for å undersøke effekten av IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant hos pre-/peri- og postmenopausale kvinner med HR+/HER2- mBC hvis sykdom hadde progrediert på eller etter tidligere endokrin behandling (ET)1

PALOMA-3 studiedesign1Adapted from Cristofanilli M, et al. 2016.¹
Defined as progression during or within 1 month after the end of prior ET in the context of metastatic disease or progression during or within 12 months after discontinuation of adjuvant ET. 21% of patients had not received prior treatment for their metastatic disease (1st line). Pre-/peri-menopausal patients received the LHRH agonist goserelin for at least 4 weeks prior to and for the duration of the trial.¹ Sensitivity to prior hormonal therapy was defined as documented clinical benefit (CR, PR, or SD ≥24 weeks) to ≥1 prior hormonal therapy regimen in the metastatic setting or ≥24 months of adjuvant hormonal therapy before recurrence.¹
Evaluated according to Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) Version 1.1.1 ORR was defined as confirmed CR or PR.1CBR was defined as CR or PR or SD for ≥24 weeks.1​​​​​​​
PALOMA-3 inklusjons- og eksklusjonskriterier Adapted from Cristofanilli M, et al. 2016.¹Pre-/peri-menopausal patients received goserelin or an alternative LHRH agonist for at least 4 weeks prior to and for the duration of the trial.1,2Les mer PALOMA-2

Studiedesign 

Les mer
AI = aromatasehemmer; CDK = syklinavhengig kinase; CNS = sentralnervesystemet; CR = komplett respons; CT = kjemoterapi; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; ET = endokrin behandling; HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; IM = intramuskulær; LHRH = luteiniserende hormonfrigivende hormon; mBC = metastatisk brystkreft; mTOR = mechanistic target of rapamycin; N/n = antall pasienter; PI3K = phosphoinositide 3-kinase; PFS= progresjonsfri overlevelse; PR = partiell respons; RECIST = Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; SD = stabil sykdom. Referanser:Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
IBRANCE EPAR Public assessment report. 25 November 2016. 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-3

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei