Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA-3 totaloverlevelse (sekundært endepunkt) I PALOMA-3 viste OS-resultatene en numerisk,
men ikke statistisk signifikant,
forskjell i favør av IBRANCE

Den endelige OS-analysen i PALOMA-3 (IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant i førstelinje eller senere linjer) viste en numerisk forskjell i favør av IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant vs. placebo + fulvestrant, men resultatene var ikke statistisk signifikante1,2

Forskjellen i median OS med IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant (ikke statistisk signifikant)1 var tilsvarende (i samme størrelsesorden) forbedringen i mPFS som tidligere var sett med IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant i PALOMA-31,3

PALOMA-3 OS Kaplan-Meierkurve1,2Tilpasset fra IBRANCE SmPC2 og Turner NC, et al. 2018.1
Data cut-off dato: April 13, 2018. 
Ikke statistisk signifikant ved det prespesifiserte signifikansnivået på 0.0235 (1-sidig).1-sidig p-verdi fra log-rank test stratifisert for tilstedeværelse av viscerale metastaser og  sensitivitet for tidligere endokrin behandling ved randomisering.2
Les mer
PALOMA-2

PALOMA-2 totaloverlevelse

Les mer
CI = konfidensintervall; ET = endokrin behandling; FUL = fulvestrant; HR = hazard ratio; HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; mBC = metastatisk brystkreft; n = antall pasienter; OS = totaloverlevelse;
PLA
= placebo; SmPC = preparatomtale
Referanser:Turner NC, et al. N Engl J Med. 2018;379(20): 1926-1936.IBRANCE preparatomtale (SPC) Cristofanilli M, et al., Clin Cancer Res. 2022 Aug 15;28 (16): 3433-3442.  
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-3 IBRANCE i klinisk (real world) setting

Les mer om effekten av IBRANCE i kombinasjonbehandling i klinisk praksis (real world setting) 

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei