Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Bivirkninger i PALOMA-studieneBivirkninger fra et samlet datasett fra
3 randomiserte studier (N=872)1
Scroll left to view table
​​​​​​​
​​​​​​​
The median duration of IBRANCE treatment across the pooled dataset at the time of the final overall survival analysis was 14.8 months.1
Adapted from IBRANCE Summary of Product Characteristics.1
Preferred Terms (PTs) are listed according to MedDRA 17.1. 
Infections includes all PTs that are part of the System Organ Class Infections and infestations. 
Neutropenia includes the following PTs: Neutropenia, Neutrophil count decreased. 
Leukopenia includes the following PTs: Leukopenia, White blood cell count decreased. 
Anaemia includes the following PTs: Anaemia, Haemoglobin decreased, Haematocrit decreased. 
Thrombocytopenia includes the following PTs: Thrombocytopenia, Platelet count decreased. 
Adverse Drug Reaction (ADR) identified post-marketing. 
ILD/pneumonitis includes any reported PTs that are part of the Standardised MedDRA Query Interstitial Lung Disease (narrow). 
Stomatitis includes the following PTs: Aphthous stomatitis, Cheilitis, Glossitis, Glossodynia, Mouth ulceration, Mucosal inflammation, Oral pain, Oropharyngeal discomfort, Oropharyngeal pain, Stomatitis. 
Rash includes the following PTs: Rash, Rash maculo-papular, Rash pruritic, Rash erythematous, Rash papular, Dermatitis, Dermatitis acneiform, Toxic skin eruption.
Adverse drug reaction identified post-marketing.
Les mer PALOMA-2 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
PALOMA-3 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; AR = adverse reaction; ALT = alanin aminotransferase; AST = aspartat aminotransferase; ILD = interstitiell lungesykdom; MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities; N/n = antall pasienter; N/A = not applicable.References:IBRANCE preparatomtale (SPC).
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Sikkerhetsinformasjon Utvalgt sikkerhetsinformasjon 

Konsistent sikkerhetsprofil

Les mer
Dosereduksjon

Dosereduksjon og effekt

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei