Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA-2 adverse eventsAdverse events (≥10%) uavhengig av årsak rapportert i PALOMA-2 (as-treated populasjon)1
Scroll left to view table
​​​​​​
Adapted from Finn RS, et al. 2016.1
Grading according to CTCAE 4.0. Data cut-off date: February 26, 2016.
One death secondary to lower respiratory tract infection and pulmonary embolism occurred in the placebo + letrozole group and was believed to be treatment related. 
Grade 4 events that were reported in the IBRANCE + letrozole group but not shown in the table were increased alanine aminotransferase level, increased blood creatinine level, febrile neutropenia, pulmonary embolism, acute kidney injury, hyperuricaemia, acute pancreatitis, pathologic fracture, pericardial effusion, sepsis, increased amylase level, aortic valve stenosis, pulmonary oedema, staphylococcal bacteraemia, thrombotic cerebral infarction, urosepsis, and increased lipase level; these grade 4 events were reported in one patient each, except for increased lipase level, which was reported in two patients.
Categorised according to the MedDRA preferred terms. Neutropenia: neutropenia and neutrophil count decreased; Leukopenia: leukopenia and white blood cell count decreased; Anaemia: anaemia, haematocrit decreased, and haemoglobin decreased. Rash: dermatitis, dermatitis acneiform, rash, rash erythematous, rash maculopapular, rash papular, rash pruritic, and toxic skin eruption; Thrombocytopenia: platelet count decreased and thrombocytopenia.
Febrile neutropenia was reported in 1.8% of patients in the IBRANCE + letrozole group and in no patients in the placebo + letrozole group.1 
In the IBRANCE + letrozole group, 30.2% of patients had Grade 1 alopecia and 2.7% had Grade 2. In the placebo + letrozole group, 14.9% of patients had Grade 1 alopecia and 0.9% had Grade 2.¹
Les mer PALOMA-3 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; AR = adverse reaction; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events; LET = letrozol; 
MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities; n = antall pasienter; PLA = placebo.
Referanser:Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
SikkerhetsinformasjonUtvalgt sikkerhetsinformasjon Konsistent sikkerhetsprofil Les mer Dosereduksjon

Dosereduksjon og effekt

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei