Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE har en godt karakterisert og konsistent sikkerhetsprofil1-6Bivirkninger i PALOMA-studiene

Dosereduksjoner, doseendringer og avsluttet behandling på tvers av PALOMA-studiene:1,5

  • I en tidlig, samlet analyse av PALOMA-studiene hadde 38.4% av pasientene som fikk IBRANCE  dosereduksjoner- eller endringer på grunn av bivirkninger og 5.2% av pasientene avsluttet behandlingen, uavhengig av kombinasjon.¹
  • I en oppdatert, samlet sikkerhetsanalyse av PALOMA-studiene etter opp til 5 år, hadde 40.6% av pasientene som fikk IBRANCE  ≥1 dosereduksjon og 11.1% av pasientene avsluttet behandlingen på grunn av bivirkninger.⁵
NøytropeniBegrenset eller ingen korrelasjon mellom nøytropeni og virale infeksjoner

I en samlet langtidsanalyse forekom overlapp av virale infeksjoner (alle grader) og grad ≥3 nøytropeni hos 10.5% av pasientene som fikk behandling med IBRANCE. 99.8% av de virale infeksjonene var grad 1/2. Overlappende grad ≥3 virale infeksjoner forekom hos bare 0.2% av pasientene med grad ≥3 nøytropeni*5

Febril nøytropeni

Febril nøytropeni ble rapportert hos rundt 2% av pasientene som mottok behandling med IBRANCE i en samlet analyse av PALOMA-studie1

Seponering av behandling på grunn av nøytropeni

I en samlet analyse av PALOMA-studiene (opp til 5 år) fant man at:5

  • 1.7% av pasientene avsluttet behandlingen på grunn av nøytropeni.
Nøytropeni kan håndteres ved utsatt dosering eller dosejustering uten at dette er vist å påvirke effekten av behandlingen

I to utprøvende analyser av PALOMA-2 og -3, påvirket ikke dosereduksjoner effekten av behandlingen4,5

*Pasienter med risikofaktorer som gjør dem mottakelige for infeksjoner (f.eks. eldre og pasienter med nedsatt immunforsvar) bør overvåkes nøye etter tegn på infeksjon.⁵ Som beskrevet i preparatomtalen for IBRANCE, bør pasienter overvåkes for tegn og symptomer på infeksjon og egnet medisinsk behandling bør igangsettes
Les mer PALOMA-studiene, bivirkninger

Konsistent sikkerhetsprofil

Les mer
PALOMA-studiene,
unormale laboratoriefunn

Konsistent sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; AR = adverse reaction; ALT = alanin aminotransferase; AST = aspartat aminotransferase;
SmPC = preparatomtale; mBC = metastatisk brystkreft.
Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC).Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.Finn R, et al. Oncologist. 2021;25(5):e749-e755.Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Sikkerhetsinformasjon Dosereduksjon

Dosereduksjon og effekt

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei