Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA-3 adverse eventsAEs rapportert i PALOMA-3 (safety population)1Adapted from Cristofanilli M, et al. 2016.1
Grading according to CTCAE 4.0 and MedDRA 18.0. Clustered preferred terms were used for some adverse events. Anaemia was defined as any event having a preferred term that equals to anaemia or haematocrit decreased or haemoglobin decreased. Hyperglycaemia is any event having a preferred term that equals blood glucose increased or diabetes mellitus or diabetes mellitus inadequate control or glycosylated haemoglobin increased or hyperglycaemia or type 1 diabetes mellitus or type 2 diabetes mellitus. Infection is defined as any event having a preferred term of the system organ class infections and infestations. Leukopenia is any event having a preferred term that equals leukopenia or white blood cell count decreased. Lymphopenia is any event having a preferred term that equals lymphocyte count decreased or lymphopenia. Neutropenia is any event having a preferred term that equals neutropenia or neutrophil count decreased. Rash is any event having a preferred term that equals dermatitis or dermatitis acneiform or rash or rash erythematous or rash maculopapular or rash papular or rash pruritic. Pulmonary embolism is any event having a preferred term that equals pulmonary artery thrombosis or pulmonary embolism. Thrombocytopenia is any event having a preferred term that equals platelet count decreased or thrombocytopenia. Data cut-off date: March 16, 2015. Data are n (%) unless otherwise specified.
One other case of pleural effusion that was not graded also occurred in the IBRANCE + FUL group. 
Reported causes of death were neutropenic sepsis, multiple organ failure, and disease progression based on latest site follow-up information. 
Last ned tabell
Les mer PALOMA-2 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; AR = adverse reaction; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events;
LET = letrozol; MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities; n = antall pasienter; PLA = placebo.
Referanser:Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 
SikkerhetsinformasjonUtvalgt sikkerhetsinformasjon Konsistent sikkerhetsprofil Les mer Dosereduksjon 

Dosereduksjon og effekt

Les mer
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei