Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Unormale laboratoriefunn
i PALOMA-studiene 
Unormale laboratoriefunn* i et samlet datasett fra  3 randomiserte studier (N=872)1
Scroll left to view table
​​​​​​​
​​​​​​​

 Median varighet av behandling på IBRANCE på tvers av det samlede datasettet var 14.8 mnd ved tidspunktet for den endelige analysen for totaloverlevelse (OS).1 

Adapted from IBRANCE Summary of Product Characteristics.1Note: Laboratory results are graded according to the NCI CTCAE version 4.0 severity grade. 
Letrozole or fulvestrant.
Les mer PALOMA-2 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer 
PALOMA-3 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; ALT = alanin aminotransferase; AST = aspartat aminotransferase; N = antall pasienter;
N/A = not applicable; NCI CTCAE = National Cancer Institute Common Toxicity Criteria for adverse events; WBC = hvite blodceller.
Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC).
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Sikkerhetsinformasjon Dosereduksjon

Dosereduksjon og effekt

Les mer
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Konsistent sikkerhetsprofil

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei