Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om FragminOm FragminFragmin indikasjonHvordan virker FragminHvordan oppbevare FragminOmregning av FragminEffektstudie på pasienter med kreftPakninger, priser og refusjonMiljøinformasjon om FragminDosering og administreringDosering og administreringFragmin doseringFragmin injeksjonsteknikkSpesielle pasientgrupperBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonFragmin bivirkningerFragmin sikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Effektstudie på pasienter med kreft

CLOT-studien:
CLOT-studien har tittelen ”Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer”.

Studien er en multisenter, randomisert, åpen klinisk studie utført på 676 pasienter med kreft.

Inklusjonskriteriene i studien var at pasienten hadde både;

  • en nyllig diagnostisert, symptomgivende proksimal dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE)
  • aktiv kreftsykdom


Studiedesign:

Multisenter, randomisert, åpen klinisk studie, n=676 delt i to grupper

Primærendepunkt:
Første episode av symptomgivende residiv av dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE) i løpet av en 6 måneders periode.

Resultat:
Fragmin kan redusere risiko for tromboseresidiv.

Kaplan-Meier esitmatet for sannsynligheten av gjentatt trombose (ELLER for VTEresidiv) ved 6 måneder var 9 % i daltaparin-gruppen sammenliknet med 17 % i gruppen med oral-antikoagulant.

Omarbeidet etter Lee, A.Y.Y et al.

Blødninger:
 

  Fragmin n = 338 (%) Vitamin K-antagonist n = 335 (%) P-verdi
Alvorlige blødninger 19 (6) 12 (4) 0,27
Alle blødninger (14) (19) 0,09


Konklusjon:
Hos pasienter med kreft og akutt venøs tromboembolisme, er dalteparin mer effektiv enn vitamin K-antagonist i å redusere risiko for residiv tromboembolisme uten økt blødningsrisiko.

Referanse:Fragmin SPC
Om Fragmin
Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0281 Mars 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei